Generelle betingelser

Bestilling
Rejserne kan kun bestilles hos Dream & Bike Tour Aps.
Tilmelding kan ske personligt, skriftligt, telefonisk, telefax, e-mail, via hjemmeside eller pr. brev.

Depositum
Rejser på egen motorcykel: kr. 2500,- pr. person + evt. afbestillingsforsikring.
Rejser på lejet motorcykel: kr. 5000,- pr. person + evt. afbestillingsforsikring.
NB: Vi har andre betingelser for depositum og restbeløb for rejsen til New Zealand 
Depositum skal være Dream & Bike Tours i hænde senest 8 dage efter bestilling. Aftalen er bindende, når depositum er betalt, og ved indbetalingen bekræfter kunden at have modtaget og kontrolleret rejsebeviset samt at have godkendt de gældende vilkår for rejsens afvikling og vores almindelige bestemmelser.

Restbeløb
Rejser på egen motorcykel: Dette skal være Dream & Bike Tours i hænde senest 40 dage før afrejsedato.
Rejser på lejet motorcykel: Dette skal være Dream & Bike Tours i hænde senest 70 dage før afrejsedato.
Obs: Husk altid at oplyse rejsebevis nr. ved betaling.
Bemærk: Bankoverførelser kan tage op til 3 dage fra betaling, til beløbet er på Dream & Bike Tours konto.

Inkluderet i rejsens pris
Prisen og evt. tillæg er anført under omtalen af de enkelte rejser og er baseret på at to personer deler et dobbeltværelse. Derudover indeholder prisen min. alle obligatoriske tillæg, transport, beskrevne pensioner samt evt. lufthavnsskatter, se nærmere under de enkelte rejser. Alle tillæg er pr. person. Rejsens varighed er angivet med et antal dage, som inkluderer både afrejsedag og hjemkomstdag.

Indkvartering
Ved køb af plads i delt dobbeltværelse forbeholder Dream & Bike Tours sig ret til at opkræve eneværelses tillæg, såfremt den anden halvdel af værelset ikke sælges. Dream & Bike Tours forbeholder sig ret til at flytte gæster til et andet hotel af samme standard. På visse hoteller kan der forekomme uensartede værelser.

Afbestilling på grund af sygdom
Ved bestilling af rejsen kan der tegnes en Europæiske sygdoms afbestillingsforsikring hos Dream & Bike Tours. Præmien på afbestillingsforsikringen fremgår under hver rejse på Europa rejserne. Ved afbestilling af en rejse mistes i alle tilfælde den betalte præmie for evt. tegnet afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen kan kun tegnes samtidig med bestilling af rejsen og skal indbetales sammen med depositum.
Forsikringen dækker dine udgifter, hvis du afbestiller din rejse p.g.a. død, akut sygdom eller tilskadekomst hos dig, din rejseledsager eller familie (ægtefælle, samlever, forældre, stedforældre, sviger- eller bedsteforældre, børn, stedbørn, børnebørn, søskende, stedsøskende, svigerinder, svogre eller svigerbørn).

Forsikringen dækker også ved:
• Brand eller indbrud i din private bolig eller virksomhed
• Uventet opsigelse
• Påbegyndelse af nyt job i forbindelse med uventet opsigelse Forudsætningen herfor er, at bureauet modtager afbestillingen inden afrejse.
Dream & Bike Tours fremsender formular til lægeerklæring, som skal være bureauet i hænde senest 4 dage efter afbestillingen. Dream & Bike Tours har ret til selv at udpege læge til attestering af lægeerklæringen.

Afbestilling af andre årsager
Ved afbestilling af andre grunde end lægedokumenteret sygdom samt ved afbestilling, hvor der ikke er tegnet sygdoms afbestillingsforsikring gælder nedenstående afbestillingsregler og gebyrer:

På egen motorcykel
Fra bestilling og indtil 60 dage før afrejse: Depositum
Fra 59 dage 30 dage 50% af rejsens pris + depositum.
30 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

På lejet motorcykel
Fra bestilling og indtil 60 dage før afrejse: Depositum
Fra 59 dage 30 dage 50% af rejsens pris + depositum.
30 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.

Rejsedeltagerens ændringer
Egen motorcykel:
Indtil 30 dage før afrejse mod betaling af gebyr kr. 500,-
Lejet motorcykel:
Indtil 70 dage før afrejse mod betaling af gebyr kr. 1000,-
Herefter betragtes en evt. ændring som en afbestilling.

Rejsedeltagerens ansvar
Rejsedeltagere der ikke møder på rette tid og sted, udebliver eller ikke kan rejse på grund af manglende rejsedokumenter, ugyldigt pas, nødvendige visa eller vaccinationer kan ikke forvente nogen godtgørelse. Ved rejser i adskillige lande forlanges det, at passet skal have en gyldighed på 6 måneder efter rejsen er afsluttet samt at passet skal være med stregkode f.eks. til USA.

Bagageansvar
Deltagerne har selv ansvar for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bagagevognen og bør kontrollere, at dette finder sted. Evt. beskadiget eller mistet bagage erstattes ikke. Erstatningskrav må rettes til deltagerens eget forsikringsselskab.

Pas til USA/Canada/Australien/New Zealand
Fra midten af september 2003 skal alle rejsende til USA/CA/AU/NZ have et maskinlæsbart pas. Alle danske pas udstedt efter 1. marts 1997 er maskinlæsbare. For personer med dansk pas der er udstedt før 1. marts 1997, indebærer dette, skal anskaffe et nyt pas inden rejsen.

Nye regler for rejser til USA
Fra den 12. januar 2009 skal alle der rejser til USA søge elektronisk om indrejsetilladelse senest 72 timer inden planlagt afrejse. Det nye system for rejsetilladelse hedder Electronic System for Travel Authorization (Esta)
Man skal forhåndsregistrere sig på nettet ved at udfylde et ansøgningsskema. Efter skemaet er afsendt modtager man inden 72 timer et ansøgningsnummer og et svar om man er blevet godkendt til indrejse i USA.
Indrejsetilladelsen er herefter gyldig i to år fra godkendelsesdatoen.
Også små børn uden flybillet, skal have en godkendt indrejsetilladelse.
Du kan forhåndsregistrere dig via dette link: https://esta.cbp.dhs.gov/

Dream & Bike Tours’ aflysning af rejsen
Dream & Bike Tours har ret til at aflyse rejsen af følgende årsager:
1) Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder, strejke o.lign. i hvilke tilfælde Dream & Bike Tours er forpligtet til snarest at underrette de tilmeldte rejsedeltagere.
2) Såfremt Dream & Bike Tours ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, nærmere betegnet et antal der svarer til 12 personer. I dette tilfælde er Dream & Bike Tours forpligtet til snarest og senest 30 dage før afrejsedagen at underrette rejsedeltagerne. For rejser af 5 dages varighed og derunder, dog indtil 8 dage før afrejsedagen.
3) Aflyses en rejse i henhold til punkt 1 og 2, tilbydes kunden en af vore øvrige rejser. Såfremt kunden ikke ønsker at deltage, tilbagebetaler Dream & Bike Tours de indbetalte beløb uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke kunden nogen erstatning.

Prisændring
Programmets priser er beregnet på grundlag af de gældende tariffer, priser, afgifter, skatter og valutakurser pr. 01.08.2016. Dream & Bike Tours kan under særlige omstændigheder ændre den aftalte pris i op- eller nedgående retning. Ændringen skal bero på ændrede skatter og afgifter, store olieprisstigninger eller ændrede valutakurser. En prisændring skal normalt varsles snarest muligt, med mindst 14 dages varsel, og må ikke overstige 10 % af rejsens pris.

Forsikringer anbefales
På rejserne udenfor Europa er man ikke dækket af det gule sygesikringskort og det er nødvendigt at tegne forsikringer. Derudover er det vigtigt at sikre, at ens bagage er dækket både ved forsinkelse eller tyveri, da man på en motorcykelrejse er meget afhængig af bagagen samt ofte medbringer bagage af stor værdi. Vi forhandler Europæiske Rejseforsikring, som sikrer økonomisk kompensation ude på destinationen. Man kan i dag også tegne diverse rejse – og sygeforsikringer gennem sit forsikringsselsab.

Forbehold
Vi forbeholder os ret til at ændre de i programmet beskrevne ruter og tur forslag, hvis forskellige omstændigheder tvinger os til det.
Mht. bestilte lejemotorcykler, kan Dream & Bike Tours ikke garantere at valgte model bliver endelig.

Garantifond
Dream & Bike Tours er medlem af Danmarks Rejsebureauforening nr. A 0011 og Rejsegarantifonden nr. 1603.